Закона о родној равноправности РС


Чланице Удружења су се ангажовале и укључиле у активности Управе за родну равноправност при Министарству рада и социјалне политике Републике Србије и присуствовали скупштинској дебати за доношење Закона о родној равноправности РС.

You may also like

LEAVE A COMMENT