Семинар безбедности у падобранству


Поштоване падобранке и падобранци,
Удружење жена-летача Србије организује Семинар безбедности у падобранству!
Семинаром ће руководити инструктор падобранства господин Бобан Бо Бабовић,
који живи и ради у САД. Основни циљ Семинара је да се унапреди већ постојано
знање и искуство како са инструкторима, тако и са спортским падобранцима. 
У прилогу су теме и методика рада на Семинару. Уколико имате додатних идеја и
предлога за рад и теме Семинара, слободно се можете обратити Бобану на његов
Bo Babovic
Wisconsin Skydiving Center
www.wisconsinskydivingcenter.com
e-мaил:
bo@diveout.com
 
Датум семинара: 12.јануар 2019.године.
Место семинара: Сплав „Вилењак“ на Сави код блока 45, Нови Београд.
Трошкови организације семинара су 20 еура.
Семинар ће бити теоретски са показним вежбама на земљи и трајаће 1 дан и могу
се пријавити сви падобранци са различитим степеном искуства!
УКОЛИКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ОВАЈ СЕМИНАР, ВАШУ ПРИЈАВУ СА КОНТАКТ
ПОДАЦИМА, ПОШАЉИТЕ ШТО ПРЕ, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 20. ДЕЦЕМБРА 2018.Г
НА е-маил Удружења: udruzenezenaletaca@gmail.com, или у инбокс наше Фејс
групе!
До сада је пријављено 60 падобранки и падобранаца из наше земље и земаља у
окружењу.

СЕМИНАР БЕЗБЕДНОСТИ У ПАДОБРАНСТВУ – 2019

ЦИЉЕВИ
1. Унапређење психо – физичке способности падобранаца
за сврсисходно и правовремено реаговање и спровођење
принудних поступака ( у даљем тексту П.П.). Посебан
осврт на П.П. са биолошког и психолошког становишта .
Биолошки проблем са свешћу о висини.
2. Упознавање инструктора са савременим приступом обуке
за П.П. Инструктори или представници клубова ће добити
учила за обуку у П.П.
3. Успостављање месечне провере/обнове П.П. са свим
спортистима. Инструктори ће добити материјал.
4. Успостављање процедуре за обнову П.П. при сваком
студенском скоку. Инструктори ће добити материјал.

ФОКУС ће бити на практичном раду. Теоретски део
семинар ће бити сведен на минимум. Циљ семинара је
развој вештина и емотивне стабилности.
1. Мозак ( мишић координација)
2. Промишљено /аутоматско/ сталожено реаговање у П.П.
3. Развој свести о висини.

ПРИСТУП
У раду са појединцима и инструкторима претходно
установљене процедуре ће бити употребљене као основа.
Идеја није да се све мења, већ да се унапреди већ
постојано знање и искуства. Биће учињен напор да се обука
у П.П. стандардизује али не по сваку цену. Учесници имају
моћ избора.
1. У циљу ефикасности семинара рад ће бити базиран на
стварним инцидентима који су се догодили на територији
бивше Југославије и Србије. Ово у циљу да би се избегла
апстракција.

ПРОЦЕС
1. Анализа инцидента ( само чињенице).
2. Кратки теоретски осврт и установљење процедуре да се
инцидент не понови.
3. Практична вежба на физичком, менталном и емотивном
нивоу.
4. Методологија обуке за ванредне процедуре.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА
1. Стандардизација и унапређење обуке у принудним
поступцима – рад са инструкорима .
2. Методологија обуке у П.П. ће бити саставни део целог
семинара. Све ће се одвијати на 2 нивоа – појединачном
и инструкторском.

ТЕЗЕ
1. Анализа безбедности југословенског/српског
падобранства – полазна тачка и шта може да се уради да
се безбедност побољша.
2. Људски фактор – главни узрок инцидента. Зашто? Како
биологија ради против падобранаца?
3. Сужење свести. Решење 123.
4. Култура ( хигијена ) П.П. – Его је проблем. Потребно је
цело село да би се одгајило дете, 123.

ПРАКТИЧНА ОБУКА
1. Опрема.
2. Паковање 123- конопци , слајдер, гумице.
3. Процедура одбацивања – 123 : висина, одлука,
извршење.
4. Проблем, 3 висине – 3 реакције.
5. Месечна П.П. провера ( спортисти међусобно).
6. Избор опреме.
7. Летење падобраном и приземљење.
8. Избегавање судара у ваздуху.
9. Избегавање приземљења на препреке ( практично) –
биологија 123.
10. Одржавање правца у завршници (билогија).
11. План скока – биологија.

You may also like

LEAVE A COMMENT