Управа


Управни одбор удружења:

1. Председница Олгица Лазић
2. Потпредседница Оливера Кнежевић
3. Потпредседница Ана Вујчић
4. Чланица Дијана Николић
5. Чланица Стефани Гариловић
6. Чланица Сузана Димић
7. Чланица Марија Савић

Надзорни одбор удружења:

1. Драгица Жолнај
2. Теодора Трифунов
3. Андријана Влачић